หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/49

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Latthi Thamniam (vol 21, p 49).jpg
สมเด็จพระมณีวงศไปสรงมุรธาภิเษก