หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/51

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Latthi Thamniam (vol 21, p 51).jpg
สมเด็จพระมณีวงศกำลังสรงมุรธาภิเษก