หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/53

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Latthi Thamniam (vol 21, p 53).jpg
กบวนแห่เลียบพระนคร