หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/54

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Latthi Thamniam (vol 21, p 54).jpg
กระบวนแห่เลียบพระนครตอนเสนาช้าง