หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/61

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Latthi Thamniam (vol 21, p 61).jpg
  • คูแวรเนอรเยเนราลกับเรสิดองต์สุเปริเยอรต้อนรับสมเด็จพระมณีวงศ
  • ที่ศาลาโปรเตกโตราต์.