หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/14

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๐

ซอด้วงและซออู้ เป็นต้น แล้วแต่มีคนสมัคจะเข้าเล่นเท่าใดก็เข้าเล่นได้ ดูเป็นแต่ให้เสียงกึกก้อง ไม่ถือเอาการประสานเสียงเป็นสำคัญ มาถึงสมัยปัจจุบันนี้ บางวงแก้ไขเอาซอด้วง ซออู้ ออกเสีย ใช้ขินจีนและฮาโมเนียมฝรั่งเข้าประสมแทนก็มี เรื่องตำนานเครื่องมะโหรีมีมาดังนี้.