หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/25

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑
นางสาวฝรั่ง เปรมประทิน ตีฆ้องวงใหญ่
นางสาวสอิ้ง กาญจนผลิน ตีระนาดเอก
นางสาวฟื้น บุญมา สีซอสามสาย
นางสาวละมุล คงศรีวิลัย ตีระนาดทุ้ม
นางสาวเชื่อม ดุริยประณีต ตีฆ้องวงเล็ก
นางสาวเฉลา วาทิน ตีรำมะนา
นางสาวน้อม คงศรีวิลัย ตีระนาดทุ้มเหล็ก
นางสาวบรรจง เสริมสิริ ตีโทน
รูปที่ ๑๓ ปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างโบราณ (เพิ่มสองหน้ากับคนตีกรับขับเสภา) คณะครู
พระพาทย์บรรเลงรมย์ (พิมพ์ พิมพวาทิน) ตีตะโพนและสองหน้า
พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) เป่าปี่
หลวงบำรุงจิตรเจริญ (ธูป สาตรวิลัย) ตีฆ้องวง
พระเพลงไพเราะ (โสม สุตวาทิน) ตีระนาด
หมื่นคนธรรพประสิทธิสาร (แตะ กาญจนผลิน) ตีกลองทัด
หมื่นขับคำหวาน (เจิม นาคมาลัย) ตีกรับขับเสภา
รูปที่ ๑๔ ปี่พาทย์เครื่องใหญ่
นายมิ ทรัพย์เย็น ตีตะโพน