หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/31

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Khrueang Mahori Piphat (1930, p. 31).jpg
  • รูปที่ ๔ เครื่องตีเกิดจากฆ้องโหม่ง
  • Plate IV. Instruments of percussion (Group ii).