หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/10

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๖)

พระราชวังบวรฯ เพื่อฝึกหัดกิริยามารยาทตามอย่างคุณแม่ของข้าพเจ้า แต่คุณน้าก็ไม่ค่อยจะยอมอยู่ เข้าไปแล้วกลับออกมาบ้าน แต่โตขึ้นก็ฝึกหัดตัวเอาเอง ข้าพเจ้าเห็นท่านมีกิริยามารยาทเรียบร้อยงามทีเดียว

ต่อมา เมื่อคุณแม่ข้าพเจ้าแต่งงานและมีพี่สาวข้าพเจ้า คือ หม่อมหลวง ปก มาลากุล คุณแม่เล่าว่า คุณน้าเข้ามาช่วยเลี้ยงหลานเอง เลี้ยงจริง ๆ จัง ๆ อย่างตั้งอกตั้งใจ ทำได้ดีเสียด้วย คุณน้ามีนิสัยเป็นช่างในตัว เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าก็พยายามทำใช้ได้ การทำดอกไม้สด เบ็ดเตล็ดก็ทำได้ หรือปอกคว้านผลไม้ จัดน่ารับประทานดี ทำอะไรก็รวดเร็วฉับพลัน คุณน้าเป็นคนใจร้อนใจเร็ว

ราวปี พ.ศ. ๒๔๓๕ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงตรัสขอคุณน้าลำดวน ต่อเจ้าพระยาพระเสด็จ ฯ คุณพ่อของข้าพเจ้า เมื่อคุณยายได้ตกลงแล้ว คุณพ่อก็พาไปถวายที่วัง คุณน้าก็รับใช้และปฏิบัติงานการได้เรียบร้อยมาก เป็นต้นว่า จีบผ้าทรงอย่างคล่องแคล่ว ตัดเย็บฉลองพระองค์ก็ได้ ปักรองพระบาทให้ทรงอยู่กับวัง บางยุคก็ทำเครื่องเสวย คุณน้ามีความจงรักภักดีต่อสมเด็จ ฯ มาก ฉะนั้นนิสัยการช่างที่มีอยู่