หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/11

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๗)

จึงมีโอกาสได้แสดงออกเสมอ โดยขยันขันแข็ง ไม่เหน็ดเหนื่อย ข้าพเจ้าเป็นเด็ก ๆ ได้ไปเยี่ยมคุณน้าที่วังสมเด็จ ฯ คราวใดก็เห็นคุณน้าหม่อมทำอะไร ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าง

เป็นธรรมดา เมื่ออยู่ในที่หมู่มาก เช่นในวังใหญ่ ๆ เช่นนี้ ก็ย่อมจะต้องมีกระทบกระเทือนกันบ้างไม่มากก็น้อย คุณน้าโมโหง่าย ก็ย่อมจะรับเรื่องมากกว่าคนที่ยับยั้งใจได้ คุณน้ามีความเคารพรักต่อเจ้าพระยาพระเสด็จ ฯ ซึ่งเป็นพี่เขยอย่างผู้ปกครอง หรือพี่ชายแท้ ๆ ถ้ามีทุกข์ร้อนอันใดก็ต้องรายงานเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ แม้จะมีความผิดพลาตอนใดก็ไม่เคยปิดบัง คุณพ่อท่านก็รับฟังและโต้ตอบ ชี้แจง ตักเตือนทุกครั้งไป แม้แต่คุณพ่อไปรับราชการต่างประเทศ คุณน้าก็ต้องเล่าเรื่องราวข้ามทะเลไปให้ชี้แจงกลับมาเสมอ คุณพ่อท่านก็เอ็นดู ว่าเป็นคนซื่อ

สมเด็จ ฯ ท่านทรงย้ายวังมาประทับวังใหม่ที่ถนนหลานหลวง ด้านหลังคือถนนดำรงรักษ์ ท่านทรงแบ่งที่ดินเป็นที่ ๆ และปลูกเรือนประทานให้หม่อม ๆ อยู่เรียงบ้านกันไป ที่ของคุณน้าหม่อมให้อยู่ติดกับบ้านของคุณพ่อ ด้านถนนดำรงรักษ์ ฉะนั้นในชีวิตตอนกลางของคุณน้าหม่อมลำดวนจึงมีความสุขอย่างที่สุด ได้อยู่เรือนแบบสบาย ๆ มีที่ดินปลูก