หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/14

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๑๐)

คุณน้าได้มีน้ำใจกรุณา มาช่วยเลี้ยงดูหลานหญิง ม.ร.ว.หญิงกันยิกา เทวกุล ม.ร.ว. เอกสุรวุฒิ เทวกุล กับ ม.ร.ว. พุฒิเทพ เทวกุล ลูก ม.ล.ปอง ทั้งสามคนเมื่อแรกเกิด ช่วยอยู่หลายเดือนจนเด็กแข็งแรง ม.ร.ว.หญิง กันยิกา เมื่อเป็นแพทย์แล้ว ก็ดูแลรักษาคุณยายหม่อมเป็นคราว ๆ ตลอดมา ต่อมาได้เลี้ยง จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ลูกของคุณจรูญพรรณ-อรอวล) เด็กคนนี้เกิดมาตัวเล็กนิดเดียวและไม่แข็งแรง คุณน้าหม่อมรักและสงสารมาก สู้อุตส่าห์ตามไปเลี้ยงเขาที่จังหวัดประจวบ ฯ เป็นหลายเดือน ข้าพเจ้าคิดว่าจิรายุ รอดตายก็เพราะคุณยายหม่อม ฟูมฟักเลี้ยงดูมาจนแข็งแรง บัดนี้ก็ได้รับราชการแล้ว รูปร่างล่ำสันแข็งแรง

เมื่อปีเศษมานี้ ลูกหลานทุกคนได้จัดให้มีงานฉลองอายุครบ ๙๐ ปีให้ ได้ทำบุญ และได้เลี้ยงบรรดาญาติทุกสาขา คุณน้าหม่อมปลื้มใจมาก ต่อมายังได้พูดถึงวันนั้นอยู่บ่อย ๆ

ตั้งแต่ ม.จ.พิสิษฐ์สิ้นชีพตักษัยไปแล้ว คุณน้าหม่อมเศร้าโศกเหลือเกิน ร่างกายและจิตใจทรุดโทรมลงไปมากจนเห็นได้ บางครั้งก็นั่งนิ่ง ๆ และน้ำตาไหล เป็นที่น่าสงสาร แต่ในตอนหลัง ๆ นี้ อยู่ในมือนายแพทย์ สารรัตน์ ยงใจยุทธ