หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/2

หน้านี้ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อักษร
เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี
ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เมื่อ เดือนสิงหาคม ร.ศ. ๑๑๗
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ
หม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา
ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส
วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑