หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/8

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
  • หม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา
  • ชาตะ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๒๐
  • มรณะ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑