หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/9

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ประวัติ
หม่อมลำดวน ติศกุล ณ อยุธยา

หม่อมลำดวน เกิดในสกุล "วสันตสิงห์" เมื่อวันพุธ ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๖ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๒๐ บิดาของท่านคือหลวงอนุรักษ์ภูเบศร์ (สิงโต วสันตสิงห์) มารดาของท่านคือ ท่านท้วม มีพี่น้องร่วมบิดามารดาสองคน คือ ท่านผู้หญิง เสงี่ยม พระเสด็จสุเรนทราธิบดี เป็นพี่ พระยาเพ็ชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (แม้น วสันตสิงห์) เป็นน้อง ซึ่งท่านทั้งสองได้ถึงอนิจกรรมไปก่อนแล้วหลายปี

โดยที่ข้าพเจ้าเป็นหลานคนใหญ่ในขณะนี้ จึงถูกมอบให้เขียนประวัติของคุณน้า

ตามคำเล่าจากผู้ใหญ่ และจากคุณยายเอง พอจะรวมความได้ว่า คุณน้าถูกตามใจมากตั้งแต่เยาว์วัย เพราะเหตุที่ว่าเป็นกำพร้า คุณตาถึงแก่กรรมไปเมื่อคุณน้ายังเล็กมาก การเรียนหนังสือ ก็ไม่ยอมเรียน จนโตจึงเรียนเอง คุณยายได้ส่งเข้าไปอยู่กับคุณยายเปี่ยม ซึ่งเป็นข้าราชการใน