หน้า:แผนพัฒนาการเมืองฯ (พป).pdf/261

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๒๓

แบ่งสู้ไว้ก่อน.

พระยาพหลพลพยุหเสนากับหลวงประดิษฐมนูธรรมกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษที่ได้ล่วงเกิน โปรดพระราชทานอภัย และมีพระราชดำรัสว่า ในการที่ทรงพระราชดำริจะเปลี่ยนการปกครองนั้น ได้ทรงเคยตักเตือนแก่ผู้ที่ทัดทานหลายครั้งว่า อย่าดูถูกคนไทยว่าจะไม่คิดและทำการเช่นนี้ได้. พระยาพหลกราบบังคมทูลว่า ได้ยินคนพูดดูถูกดั่งนี้เหมือนกัน จึ่งได้คิดการโดยพลีชีวิต. หลวงประดิษฐมนูธรรมรับจะไปพิจารณาหาทางร่างประกาศถอนความที่ได้ปรักปรำและขอพระราชทานอภัยให้เป็นที่สมพระเกียรติยศ.

  • La-o Krairoek signature (1930-12-17).svg
  • จด