หน้า:ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ Lao Geography.pdf/5

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว