หน้า:ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ Lao Geography.pdf/7

หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร

ᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱᩮ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼ ᩓ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩫᨲ᩠ᨠᩫ​ᩓ ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᩅ᩠ᨿᨦ᩼​ᨩ᩠ᨿᨦ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩈ᩠ᨷᩥᨸᩯ᩠ᨯ​ᨯᩦᨣᩕᩦ ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩬᩁ᩼ᨧᩥᨵᩪᨯ᩼​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩈ᩠ᨷᩥᨸᩯ᩠ᨯ​ᩓ


ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩁᨯᩪ

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢ᩶ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩬᨠ᩼​ᩓ᩠ᩅ​ᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨸ᩠ᩃᩦ​ᩉᩱ᩠ᨶ​ᨤᩱ᩠ᩅ᩵​ᩉ᩠ᨶᩫ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨶᩱ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩀᩪ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨦ᩠ᨿ᩵ᨦ ᪂᪃ ᨯᩦᨣᩕᩦ​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵ ᨶᩱ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵​ᨩᩦ᩶​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯᩣ᩠ᩅ​ᨸ᩠ᩃᩡᨧᩣᩴ​ᩏᨯᩬᩁ᩼​ᨴ᩠ᨲᩥ​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨧ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩓ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼ᨯᩱ​ᨶᩱ​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᩓ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼ᨯᩱ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩁᨯᩪ​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼ ᨶᩱ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᩁ᩠ᨾᩦ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩓ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ​ᩉᩮᩖᩬᩥᩋ᩼​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᩋ᩠ᨶᩨ᩵​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨷᩴ᩵​ᩁᩬ᩶ᩁ᩼​ᨹᩯ᩠ᩅ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᨴᩦ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩓ


ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᨫᩰ᩠ᨶᩫ᩵