หน้า:Constitution française (1791).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว


แ จ้ ง ค ว า ม
ผู้พิมพ์เจ้าเดียวกันนี้จะส่งกฤษฎีกาของสมัชชาแห่งชาติฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจัดแบ่งตามลำดับเนื้อหา และมีสมาชิกสมัชชาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติผู้หนึ่งตรวจแก้ในปี 1789, 1790, และ 1791 ไปลงพิมพ์ในขนาด 16 หน้ายก ด้วยกระดาษลักษณะและคุณภาพเดียวกับแจ้งความฉบับนี้ ส่วนราคาจะอยู่ที่ 3 ลีฟวร์ต่อเล่ม 400 หน้า ใบเสนอขายจะแจกจ่ายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในเวลาไม่ช้า