หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/49

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
No. 1.
the royal standard. l' etendard royal. die königs-standarte.