หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/52

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
No. 4.
the crown prince's standard l' etendard du prince royal.
die kronprinzen-standarte.