หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/55

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
No. 7.
the royal navy flag. le pavillon de la marine royale.
die flagge der königlichen marine.