หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/63

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
No. 15.
the diplomatic service and royal commissioners flag.
le drapeau du service diplomatique et des commissaires royaux.
die diplomatische dienstfahne und die fahne der königlichen kommissare.