แม่แบบ:คำอธิบายสัญลักษณ์

  
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้สร้างกล่องสีสัญลักษณ์ และมีคำอธิบายสัญลักษณ์

วิธีใช้แก้ไข

โค้ดทั่วไปแก้ไข

{{คอส
|1 = สีในกล่อง
|2 = คำอธิบายสี
}}

โค้ดทั้งหมดแก้ไข

{{คอส
<!-- กล่องสี -->
|1 = สีในกล่อง
|เส้นขอบ = กำหนดเส้นขอบ ด้วยโค้ดแบบ CSS
|สีเส้นขอบ = สีเส้นขอบกล่อง ด้วยชื่อสืเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น "red", "black", ฯลฯ) หรือด้วยโค้ดแบบ CSS ก็ได้
|ข้อความ = ใส่ข้อความในกล่อง

<!-- ข้อความ -->
|2 = คำอธิบายสี
|ขนาดอักษร = ขนาดอักษรเป็นเลข (เช่น "200", "300", ฯลฯ โดยไม่ต้องใส่ "%"), ขนาดอัตโนมัติ คือ 100%
|สีอักษร = สีข้อความ ด้วยชื่อสืเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น "red", "black", ฯลฯ) หรือด้วยโค้ดแบบ CSS ก็ได้
}}

ตัวอย่างแก้ไข

{{คอส|black|แอฟริกา}}
{{คอส|green|อเมริกา}}
{{คอส|blue|โอเชียเนีย}}
{{คอส|#ff0|ยุโรป}}
{{คอส|#ff2800|เอเชีย}}
  แอฟริกา
  อเมริกา
  โอเชียเนีย
  ยุโรป
  เอเชีย