แม่แบบ:พิมพ์ใหญ่อย่างเล็ก

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้แปลงอักษรโรมันให้อยู่ในรูปพิมพ์ใหญ่อย่างเล็ก (small capitals)

วิธีใช้แก้ไข

{{พิมพ์ใหญ่อย่างเล็ก|ข้อความที่ต้องการแปลง}}

ตัวอย่างแก้ไข

{{พิมพ์ใหญ่อย่างเล็ก|abcd vxyz}}
abcd vxyz
{{พิมพ์ใหญ่อย่างเล็ก|Mnop Qrst}}
Mnop Qrst

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข