แม่แบบ:สาธารณสมบัติ-สหรัฐ

ข้อผิดพลาดนิพจน์: "{" เป็นอักขระเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่รู้จัก

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์แก้ไข

ใช้ระบุป้ายลิขสิทธิ์ตามกฎหมายสหรัฐ

วิธีใช้แก้ไข

{{สาธารณสมบัติ-สหรัฐ|ปีที่บุคคลนั้น ๆ เสียชีวิต}}