วัตถุประสงค์แก้ไข

แม่แบบนี้ไว้ใช้

  1. ในเนมสเปซดัชนี ในช่องหัวเรื่อง เมื่อต้องการทำหน้าอัตโนมัติ
  2. ในเนมสเปซ ในช่องหัวเรื่อง
  3. เนมสเปซอื่นก็ได้

ในกรณีที่ 1 ข้างต้น เมื่อหน้าคู่หน้าคี่มีรูปแบบต่างกัน ก็เพียงเปลี่ยนตัวเลือกในช่อง "1" ของแม่แบบนี้เท่านั้น (ดูวิธีใช้ด้านล่างเพิ่มเติม)

วิธีใช้แก้ไข

{{หัวสลับ 2
| 1 = [เลือกรูปแบบ ดูคำอธิบายด้านล่าง]
| 2 = [ข้อความที่ 1]
| 3 = [ข้อความที่ 2]
| 4 = [ข้อความที่ 3]
}}

คำอธิบายแก้ไข

ในช่อง 1 ให้พิมพ์เลขตัวเลือกดังต่อไปนี้ จะแสดงผลดังนี้

ตัวเลือก ตัวอย่างการแสดงผล
1
ไก่จิก
บนปากโอ่ง
เด็กตาย
2
บนปากโอ่ง
ไก่จิก
เด็กตาย