ไฟล์:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,216 × 1,766 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 4 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 82 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Penal Code

ไทย: กฎหมายลักษณอาญา

 th:กฎหมายลักษณอาญา  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (1853–1910)  wikidata:Q158861 s:th:ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว q:th:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่ออื่น
รัชกาลที่ 5; พระราชา ร.5
คำอธิบาย พระมหากษัตริย์, นักการเมือง, เจ้าหน้าที่การทูต, รัฐบุรุษ, military officer และ นักเขียน
วันเกิด/วันเสียชีวิต 20 กันยายน พ.ศ. 2396 แก้ไขที่วิกิสนเทศ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่เกิด/สถานที่เสียชีวิต พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอัมพรสถาน
ระยะเวลาสร้างสรรค์งาน 2432 หรือ 2433 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่สร้างสรรค์งาน
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q158861
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Penal Code
ไทย: กฎหมายลักษณอาญา
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q105334949
คำอธิบาย
English: The Penal Code of Siam, enacted by King Chulalongkorn, published in the Government Gazette on 1 June 1908, came into force on 21 September 1908.
ไทย: กฎหมายลักษณะอาญา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตราขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๑ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) และเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ ๒๑ กันยายน ปีนั้น
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451
publication_date QS:P577,+1908-06-01T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "กฎหมายลักษณอาญา". (๒๔๕๑, ๑ มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๒๕, ตอน ๙, ฉบับพิเศษ. หน้า ๒๐๖–๒๘๗.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน23:02, 2 มกราคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 23:02, 2 มกราคม 2564หน้า 1,216 × 1,766, 82 (4 เมกะไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{creator:Chulalongkorn}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/009/206.PDF กฎหมายลักษณอาญา]". (๒๔๕๑, ๑ มิถุนายน). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๒๕, ตอน ๙, ฉบับพิเศษ. หน้า ๒๐๖–๒๘๗.}} with UploadWizard

83 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

วิกิอื่นต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์