ไฟล์:คำวินิจฉัยของศาล รธน ๒๕๕๖-๐๙.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 1,017 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 164 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 9/2557  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
English: Government of Thailand
ชื่อเรื่อง
English: Ruling of the Constitutional Court No. 9/2557, dated 7 May 2557 BE (2014 CE)
ไทย: คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ชื่อเรื่องรอง
English: In the case no. 34/2557 between Nai Phaibun Nititawan, Senator, and others, 28 in total, Applicant, and Nangsao Yingluck Shinawatra, Prime Minister, Respondent, regarding an application of senators, forwarded by the President of the Senate, for a ruling of the Constitutional Court as to whether the ministership of Nangsao Yingluck Shinawatra, Prime Minister, comes to an end personally according to the Constitution, section 182, paragraph 1 (7), in conjunction with section 268 and section 266 (2) and (3)
ไทย: เรื่องพิจารณาที่ ๓๔/๒๕๕๗ ระหว่าง นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๒๘ คน ผู้ร้อง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้อง เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรือไม่
ผู้พิมพ์โฆษณา
English: Cabinet Secretariat
ไทย: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 10 กันยายน พ.ศ. 2557
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗". (๒๕๕๗, ๑๐ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๑, ตอน ๖๕ ก. หน้า ๑–๑๖๔.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน01:57, 9 ธันวาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 01:57, 9 ธันวาคม 2563หน้า 1,239 × 1,754, 164 (1,017 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by Government of Thailand from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/065/1.PDF คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗]". (๒๕๕๗, ๑๐ กันยายน). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๑๓๑, ตอน ๖๕ ก. หน้า ๑–๑๖๔.}} with UploadWizard

1 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์