ไฟล์:คำวินิจฉัยศาล รธน ๒๕๕๕-๒๓.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 285 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 47 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Ruling No. 23/2555 dated 22 August 2555 BE (2012 CE)

ไทย: คำวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

 s:th:คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 23/2555  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q593273
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Ruling No. 23/2555 dated 22 August 2555 BE (2012 CE)
ไทย: คำวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชื่อเรื่องรอง
English: Re: Whether or not the Penal Code, section 215, and the Land Traffic Act, 2522 BE, section 114, section 128, section 148, and section 152 are repugnant or contradictory to the Constitution, section 29, section 63, section 69, and section 70
ไทย: เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม่
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q16305279
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน22:28, 15 มีนาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 22:28, 15 มีนาคม 2564หน้า 1,239 × 1,754, 47 (285 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{institution:Constitutional Court of Thailand}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/118/95.PDF คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม่ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕]". (๒๕๕๕, ๑๓ ธันวาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๑๒๙, ตอน ๑๑๘ ก. หน้า ๙๕–๑๔๑.}} with UploadWizard

1 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์