ไฟล์:คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๔-๐๘-๓๑).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(831 × 1,168 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 78 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 2 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
Government of Thailand
ชื่อเรื่อง
English: Order of the Prime Minister dated 29 August 1961 commanding that Nai Liangho Saelao be put to death
ไทย: คำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔ ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า
ผู้พิมพ์โฆษณา
English: Constitution Drafting Assembly of Thailand
ไทย: สภาร่างรัฐธรรมนูญ
คำอธิบาย
English: An order dated 31 August 1961 of the prime minister of Thailand, Field Marshal Sarit Thanarat, directing that Nai Liangho Saelao (นายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า) be put to death as quickly as possible and without trial, on charges of drug offences, including production of heroin. The order was issued by virtue of the extrajudicial power under section 17 of the Charter for Administration of the Kingdom 1959 (ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒), an interim constitution of Thailand.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2504
publication_date QS:P577,+1961-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: Constitution Drafting Assembly. (1961). Minutes of the meeting of the Constitution Drafting Assembly (exercising legislative functions) No. 104 Thursday 31 August 2504 Buddhist Era (1961 Common Era). Constitution Drafting Assembly: Ananta Samakhom Throne Hall. (In Thai).

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน23:19, 31 พฤษภาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 23:19, 31 พฤษภาคม 2563หน้า 831 × 1,168, 2 (78 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by Government of Thailand from {{th|1=Constitution Drafting Assembly. (1961). [http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/63407/104_25040831_wb.pdf ''Minutes of the meeting of the Constitution Drafting Assembly (exercising legislative functions) No. 104 Thursday 31 August 2504 Buddhist Era (1961 Common Era)'']. Constitution Drafting Assembly: Ananta Samakhom Throne Hall. (In Thai).}} {{th|1=สภาร่างรัฐธรรมนูญ. (๒๕๐๔). [http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/6340...

ข้อมูลอภิพันธุ์