ไฟล์:นร ๐๕๐๓-๔๕๔๙ (๒๙-๑๑-๒๕๕๙).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(1,591 × 2,250 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 326 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 3 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

คำอธิบาย
English: The most urgent letter of the Office of the Prime Minister (of Thailand) No. NoRo 0503/4549 dated 29 November 2016 regarding the investiture of the heir apparent Vajiralongkorn as the new king.
วันที่
แหล่งที่มา
ไทย: "เปิดหนังสือด่วนที่สุดถึง สนช. แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาท". (๒๕๕๙, ๒๙ พฤศจิกายน). ข่าวไทยพีบีเอส. กรุงเทพฯ: องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย.
ผู้สร้างสรรค์ Government of Thailand

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน17:17, 8 มิถุนายน 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 17:17, 8 มิถุนายน 2563หน้า 1,591 × 2,250, 3 (326 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by Government of Thailand from {{th|1="[https://news.thaipbs.or.th/content/258227 เปิดหนังสือด่วนที่สุดถึง สนช. แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาท]". (๒๕๕๙, ๒๙ พฤศจิกายน). ''ข่าวไทยพีบีเอส''. กรุงเทพฯ: องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย.}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์