ไฟล์:นิพนธ์ - สุมนชาติ สวัสดิกุล - ๒๕๐๗.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(2,791 × 4,275 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 8.45 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 171 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

ไทย: สุมนชาตินิพนธ์  s:th:สุมนชาตินิพนธ์  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล  (1910–1964)  wikidata:Q111106347 s:th:ผู้สร้างสรรค์:หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล
 
หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล
ชื่ออื่น
สุมนชาติ สวัสดิกุล
คำอธิบาย Thai อาจารย์มหาวิทยาลัย
วันเกิด/วันเสียชีวิต 2452 หรือ 2453 / 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 แก้ไขที่วิกิสนเทศ พ.ศ. 2507 / 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q111106347
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
ไทย: สุมนชาตินิพนธ์
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q855730
โรงพิมพ์
English: "Printed at Siwaphon Limited Partnership, 74, Ratchataphan Avenue, Makkasan Roundabout, Phra Nakhon; Tel. 76252; Nai Charat Wanthanathawi, Printer & Publisher; 2507 [1964]"
ไทย: "พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร ๗๔ ซอยรัชฏภัณฑ์ วงเวียนมักกะสัน พระนคร โทร. ๗๖๗๕๒ นายจรัส วันทนทวี ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ๒๕๐๗"
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
publication_date QS:P577,+1964-05-31T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: สุมนชาติ สวัสดิกุล, หม่อมราชวงศ์. (๒๕๐๗). สุมนชาตินิพนธ์. พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร. (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล ต.ม. จ.ช. ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๗).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:31, 16 กุมภาพันธ์ 2565รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 15:31, 16 กุมภาพันธ์ 2565หน้า 2,791 × 4,275, 171 (8.45 เมกะไบต์)YURiUploaded a work by {{en|1=''Momratchawong'' Sumanachat Sawatdikun {{smaller|(died 2507 BE [1964 CE])}}}} {{th|1=หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล {{smaller|(ตาย พ.ศ. ๒๕๐๗)}}}} from {{th|1=สุมนชาติ สวัสดิกุล, หม่อมราชวงศ์. (๒๕๐๗). ''สุมนชาตินิพนธ์''. พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล ต.ม. จ.ช. ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๗).}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์