ไฟล์:ประกาศขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก (๒๔๙๑-๐๑-๐๑).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(816 × 1,243 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 39 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 2 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:ประกาศพระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธยฯ ลงวันที่ 1 มกราคม 2491  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Proclamation of a royal command in the name of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, by the Supreme Council of State in its capacity as the Council of Regency, dated 1 January 2491 BE (1948 CE)
ไทย: ประกาศพระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๑
คำอธิบาย
A royal proclamation changing the name of the "Royal Military Academy" to the "Chulachomklao Royal Military Academy".
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
publication_date QS:P577,+1948-02-17T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:20, 5 พฤศจิกายน 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 15:20, 5 พฤศจิกายน 2563หน้า 816 × 1,243, 2 (39 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{w|Government of Thailand}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/A/010/189.PDF ประกาศพระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๑". (๒๔๙๑, ๑๗ กุมภาพันธ์). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๖๕, ตอน ๑๐. หน้า ๑๘๙–๑๙๐.}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์