ไฟล์:พรบ ทรมานและสูญหาย ๒๕๖๕.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 224 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 15 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q1368318
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act, 2565 BE (2022 CE)
ไทย: พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q16305279
คำอธิบาย
English: An act of the Thai National Assembly; signed into law by the monarch on 24 October 2565 BE (2022 CE); published in the Government Gazette on 25 October 2565 BE (2022 CE); effective upon elapse of 120 days reckoned from the day of its publication in the Government Gazette.
ไทย: พระราชบัญญัติของรัฐสภาไทย พระมหากษัตริย์ลงพระนาม ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕". (๒๕๖๕, ๒๕ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๙, ตอน ๖๖ ก. หน้า ๔๓–๕๗.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน12:19, 26 ตุลาคม 2565รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 12:19, 26 ตุลาคม 2565หน้า 1,239 × 1,754, 15 (224 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{institution:National Assembly of Thailand}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/066/T_0043.PDF พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕]". (๒๕๖๕, ๒๕ ตุลาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๑๓๙, ตอน ๖๖ ก. หน้า ๔๓–๕๗.}} with UploadWizard

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

ข้อมูลอภิพันธุ์