ไฟล์:พรบ มธ ๒๕๕๘ (๑).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 196 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 29 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Thammasat University Act, 2558 BE (2015 CE)

ไทย: พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 s:th:พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q25102772
ชื่อเรื่อง
English: Thammasat University Act, 2558 BE (2015 CE)
ไทย: พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้พิมพ์โฆษณา
institution QS:P195,Q16305279
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘". (๒๕๕๘, ๑๗ กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๒, ตอน ๖๖ ก. หน้า ๔๙–๗๗.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน02:38, 1 พฤษภาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 02:38, 1 พฤษภาคม 2564หน้า 1,239 × 1,754, 29 (196 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{institution:National Legislative Assembly of Thailand}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘]". (๒๕๕๘, ๑๗ กรกฎาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๑๓๒, ตอน ๖๖ ก. หน้า ๔๙–๗๗.}} with UploadWizard

ไม่มีหน้าที่ใช้ไฟล์นี้

ข้อมูลอภิพันธุ์