ไฟล์:พรบ แก้ไขเปลี่ยนแปลง กอ ๑๒๙ (๒๔๕๓).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(800 × 1,241 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 43 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 2 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

th:พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 335 ข้อ 2 ลงวันที่ 13 ธันวาคม ร.ศ. 129  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (1881–1925)  wikidata:Q161389 s:th:ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว q:th:พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่ออื่น
Rama VI; Vajirāvudha
คำอธิบาย กวี, พระมหากษัตริย์, นักแสดง, military officer, นักการเมือง และ นักเขียน
วันเกิด/วันเสียชีวิต 1 มกราคม พ.ศ. 2424 แก้ไขที่วิกิสนเทศ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่เกิด/สถานที่เสียชีวิต พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q161389
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Act Altering the Penal Code, Section 335, Paragraph 2
ไทย: พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 25 ธันวาคม พ.ศ. 2453
publication_date QS:P577,+1910-12-25T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒". (๒๔๕๓, ๒๕ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๒๗, ตอน ๐ ก. น่า ๕๖–๕๗.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน23:02, 2 มกราคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 23:02, 2 มกราคม 2564หน้า 800 × 1,241, 2 (43 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by Government of Siam/Thailand from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/56.PDF พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญามาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒]". (๒๔๕๓, ๒๕ ธันวาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๒๗, ตอน ๐ ก. น่า ๕๖–๕๗.}} with UploadWizard

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

ข้อมูลอภิพันธุ์