ไฟล์:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๔) ๒๔๙๔.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(839 × 1,247 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 218 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 9 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2494  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
English: Government of Thailand
ไทย: รัฐบาลไทย
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Act Amending the Penal Code (No. 14), 2494 Buddhist Era
ไทย: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๙๔
ผู้เผยแพร่
English: Cabinet Secretariat of Thailand
ไทย: กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โรงพิมพ์
English: Cabinet Secretariat of Thailand
ไทย: กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2494
publication_date QS:P577,+1951-07-03T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๙๔". (๒๔๙๔, ๓ กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๖๘, ตอน ๔๓ ก. หน้า ๙๖๐–๙๖๘.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน20:14, 4 กันยายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 20:14, 4 กันยายน 2564หน้า 839 × 1,247, 9 (218 กิโลไบต์)Avondstercorrect the misarranged pages
23:02, 2 มกราคม 2564ไม่มีรูปย่อ0 × 0 (219 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by Government of Siam/Thailand from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/A/043/960.PDF พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๙๔]". (๒๔๙๔, ๓ กรกฎาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๖๘, ตอน ๔๓ ก. หน้า ๙๖๐–๙๖๘.}} with UploadWizard

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

ข้อมูลอภิพันธุ์