ไฟล์:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๑).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(808 × 1,270 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 66 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 3 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Act Modifying the Penal Code, 2477 Buddhist Era

ไทย: พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗

 s:th:พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q914226
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Act Modifying the Penal Code, 2477 Buddhist Era
ไทย: พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q16305279
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2 กันยายน พ.ศ. 2477
publication_date QS:P577,+1934-09-02T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)". (๒๔๗๗, ๒ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๕๑, ตอน ๐ ก. หน้า ๔๓๘–๔๔๐.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน05:51, 13 กรกฎาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 05:51, 13 กรกฎาคม 2564หน้า 808 × 1,270, 3 (66 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{Institution:House of Representatives (Thailand)}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/438.PDF พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)]". (๒๔๗๗, ๒ กันยายน). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๕๑, ตอน ๐ ก. หน้า ๔๓๘–๔๔๐.}} with UploadWizard

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

ข้อมูลอภิพันธุ์