ไฟล์:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(3,229 × 5,229 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 24.13 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 66 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Various Believes and Traditions

ไทย: ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ

 s:th:ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ/ภาคที่ 21  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
บรรณาธิการ
editor QS:P98,Q1158913
ผู้แปล
translator QS:P655,Q304412
ชื่อเรื่อง
English: Various Believes and Traditions
ไทย: ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ
ชื่อเรื่องรอง
English: On the Coronation Ceremony of His Majesty Monivong the King of Cambodia
ไทย: เรื่อง พิธีราชาภิเศกสมเด็จพระมณีวงศ พระเจ้ากรุงกัมพูชา
เล่มที่ 21
รุ่น 1st
ผู้พิมพ์โฆษณา
creator QS:P170,Q1158913
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q97382960
คำอธิบาย
English: The present volume consists of:
  1. Preface dated 1 April 2472 BE (1929 CE), written by Prince Damrong Rachanuphap.
  2. Rueang phiti rachaphisek somdet phra maniwong phrachao krung kamphucha ("On the Coronation Ceremony of His Majesty Monivong the King of Cambodia"), translated into Thai from Khmer by Prince Naritsara Nuwattiwong; original Khmer author unknown.
ไทย: ภาคนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒
๒. เรื่อง พิธีราชาภิเศกสมเด็จพระมณีวงศ พระเจ้ากรุงกัมพูชา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ แปลจากต้นฉบับภาษาเขมร ผู้แต่งไม่ปรากฏ
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2471 หรือ 2472
publication_date QS:P577,+1929-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ (ผู้แปล). (๒๔๗๒). ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๑. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงพิมพ์เป็นมิตรพลีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๔๗๒).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน17:07, 20 กุมภาพันธ์ 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 17:07, 20 กุมภาพันธ์ 2564หน้า 3,229 × 5,229, 66 (24.13 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{Creator:Narisara Nuwattiwong}} from {{th|1=นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ (ผู้แปล). (๒๔๗๒). ''ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๑''. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงพิมพ์เป็นมิตรพลีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๔๗๒).}} with UploadWizard

31 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์