ไฟล์:แจ้งความ สนร (๒๔๙๖-๑๐-๐๖).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(1,235 × 1,825 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 17 กิโลไบต์, ชนิดไมม์: application/pdf)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Announcement of the Prime Minister dated 6 October 2495 BE (1952 CE)

ไทย: ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

 s:th:ประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง ชมเชยในการแต่งหนังสือฯ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2495  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
แปลก พิบูลสงคราม  (1897–1964)  wikidata:Q152777 s:th:ผู้สร้างสรรค์:แปลก พิบูลสงคราม q:th:แปลก พิบูลสงคราม
 
แปลก พิบูลสงคราม
คำอธิบาย Thai นักการเมือง และ บุคลากรทางทหาร
วันเกิด/วันเสียชีวิต 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 แก้ไขที่วิกิสนเทศ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2507 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่เกิด/สถานที่เสียชีวิต จังหวัดนนทบุรี ซางามิฮาระ
ระยะเวลาสร้างสรรค์งาน 2456 หรือ 2457 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q152777
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Announcement of the Prime Minister dated 6 October 2495 BE (1952 CE)
ไทย: ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
ชื่อเรื่องรอง
English: Re: Commendation for the creation of the book Kham-athibai Kotmai Laksana Aya ("Treatise on the Penal Code")
ไทย: เรื่อง ชมเชยในการแต่งหนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q16305279
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 21 ตุลาคม พ.ศ. 2495
publication_date QS:P577,+1952-10-21T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน06:18, 13 กรกฎาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 06:18, 13 กรกฎาคม 25641,235 × 1,825 (17 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{Creator:Plaek Phibunsongkhram}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/064/3648.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ชมเชยในการแต่งหนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕]". (๒๔๙๕, ๒๑ ตุลาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๖๙, ตอน ๖๔ ง. หน้า ๓๖๔๘.}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์