คำพิพากษาคดีพญาระกา/อธิบายประกอบ

บุคคล

แก้ไข

สถานที่

แก้ไข
  • ฟากข้างโน้น — ได้แก่ ฝั่งธนบุรี ในกรุงเทพมหานครปัจจุบัน
  • วัดบุบผาราม — ได้แก่ วัดบุปผารามวรวิหาร ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน

เอกสาร

แก้ไข