หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ วิกิซอร์ซ
ห้องสมุดเสรีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม

วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติหรืออนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี โดยได้รับการเก็บรวบรวมและบำรุงรักษาโดยประชาคมของเรา ปัจจุบันวิกิซอร์ซมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด 5,948 หน้า ดูเพิ่มในหน้านโยบายเนื้อหาและแนะนำการใช้งานสำหรับข้อมูลในการเริ่มต้นเขียน และศาลาประชาคมสำหรับวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้

งานแปลที่น่าสนใจ

"งานแปล:ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสตีเวนส์และพระยาศรีวิสารวาจา" โดย เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ • แปลโดย วิกิซอร์ซ • พ.ศ. 2474

ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเสนอเค้าโครงระเบียบการปกครองแบบใหม่ กับทั้งคำอธิบายอย่างย่อ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน โดยทั่วไปแล้วโครงการนั้นเกี่ยวพันกับการเริ่มการปกครองแบบมีรัฐสภา โดยทฤษฎีพระองค์ยังทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสาทกฎหมาย ทว่า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดนั้น พระองค์จะทรงดำเนินการผ่านอัครมหาเสนาบดีคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบต่อพระองค์ในการบริหารของรัฐบาล ตามโครงการแล้วอัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดีจะอยู่ภายใต้อำนาจกำกับดูแลบางประการของสภานิติบัญญัติด้วย ... (อ่านต่อ)

งานใหม่อื่น ๆ

เสนาบดีมหาดไทยและนครบาล (พ.ศ. 2477) มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม (พ.ศ. 2471) ตำนานเมือง (พ.ศ. 2481)
ผู้สร้างสรรค์: ราชบัณฑิตยสถาน
มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม (พ.ศ. 2471) รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญ (ค.ศ. 1793)
โดย ที่ประชุมแห่งชาติ, แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 (พ.ศ. 2557) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2534)
ผู้สร้างสรรค์: คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2519) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2520 (พ.ศ. 2520)
ผู้สร้างสรรค์: คณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2520)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 (พ.ศ. 2514)
ผู้สร้างสรรค์: คณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2514)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 (พ.ศ. 2501)
ผู้สร้างสรรค์: คณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2501)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 (พ.ศ. 2489)
ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
ภาษาอื่น