หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ วิกิซอร์ซ
ห้องสมุดเสรีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม

วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติหรืออนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี โดยได้รับการเก็บรวบรวมและบำรุงรักษาโดยประชาคมของเรา ปัจจุบันวิกิซอร์ซมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด 6,342 หน้า ดูเพิ่มในหน้านโยบายเนื้อหาและแนะนำการใช้งานสำหรับข้อมูลในการเริ่มต้นเขียน และศาลาประชาคมสำหรับวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้

งานแปลที่น่าสนใจ

"งานแปล:ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสตีเวนส์และพระยาศรีวิสารวาจา" โดย เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ • แปลโดย วิกิซอร์ซ • พ.ศ. 2474

ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเสนอเค้าโครงระเบียบการปกครองแบบใหม่ กับทั้งคำอธิบายอย่างย่อ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน โดยทั่วไปแล้วโครงการนั้นเกี่ยวพันกับการเริ่มการปกครองแบบมีรัฐสภา โดยทฤษฎีพระองค์ยังทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสาทกฎหมาย ทว่า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดนั้น พระองค์จะทรงดำเนินการผ่านอัครมหาเสนาบดีคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบต่อพระองค์ในการบริหารของรัฐบาล ตามโครงการแล้วอัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดีจะอยู่ภายใต้อำนาจกำกับดูแลบางประการของสภานิติบัญญัติด้วย ... (อ่านต่อ)

งานใหม่อื่น ๆ

คำแนะนำในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2481)
ผู้สร้างสรรค์: สำนักงานโฆษณาการ
แถลงการณ์ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2476 (พ.ศ. 2476)
ผู้สร้างสรรค์: กองการโฆษณา
ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 26: กฎมนเทียรบาลพะม่า (พ.ศ. 2479) ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 23: ประเพณีแต่งงานบ่าวสาวของจีน (พ.ศ. 2473)
ผู้สร้างสรรค์: ง่วนติ้ด บุญญถี
ปัญญาสชาดก ภาคที่ 19: สุวรรณสังขชาดก (พ.ศ. 2471)
ผู้สร้างสรรค์: คณะสงฆ์ล้านนา, ผู้แปล: หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
ปัญญาสชาดก ภาคที่ 16: พากุลชาดก (พ.ศ. 2471)
ผู้สร้างสรรค์: คณะสงฆ์ล้านนา, ผู้แปล: พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)
ปัญญาสชาดก ภาคที่ 14: สุวรรณสิรสาชาดก (พ.ศ. 2470)
ผู้สร้างสรรค์: คณะสงฆ์ล้านนา, ผู้แปล: พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 (พ.ศ. 2511) ความยินดีสุดปีของราชกิจจานุเบกษาใน ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435)
ผู้สร้างสรรค์: กรมอักษรพิมพการ
รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 70/2503 (พ.ศ. 2503) พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทรศก 127 (พ.ศ. 2451)
ภาษาอื่น