หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ วิกิซอร์ซ
ห้องสมุดเสรีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม

วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติหรืออนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี โดยได้รับการเก็บรวบรวมและบำรุงรักษาโดยประชาคมของเรา ปัจจุบันวิกิซอร์ซมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด 7,889 หน้า ดูเพิ่มในหน้านโยบายเนื้อหาและแนะนำการใช้งานสำหรับข้อมูลในการเริ่มต้นเขียน และศาลาประชาคมสำหรับวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้

งานแปลที่น่าสนใจ

ซินเดอเรลลา หรือรองเท้าแก้วใบน้อย • โดย พี่น้องดีเอล • แปลโดย วิกิซอร์ซ • ค.ศ. 1865 • เป็นหนังสือนิทานพร้อมภาพสีทั้งเล่ม จากยุคพระนางเจ้าวิกตอเรีย
บัดนี้ พระโอรสพระราชาจะทรงจัดงานเต้นรำอันโอฬาร และประทานบัตรเชิญไปถึงผู้ทรงศักดิ์ทั้งสิ้นทั้งมวล ส่วนแม่สองสาวของเราก็มิได้ถูกเขามองข้าม เรื่องที่พวกนางพล่ามในยามนี้จึงมีแต่ว่า มีเสื้อผ้าหรูหราชุดใดให้สวมใส่ไปงานบ้าง
ในที่สุด วันเปี่ยมสุขก็มาถึง สองศรีพี่น้องแสนจองหองออกเดินทางไปด้วยใจลำพอง ซินเดอเรลลาก็มองตามพวกนางไปจนรถม้าลาลับสายตา แล้วเธอจึงออกปากคร่ำครวญอย่างขมขื่น ขณะที่เธอสะอื้นสะอึกอยู่นั้นเอง แม่ทูนหัวของเธอ ซึ่งเป็นนางฟ้า ก็ปรากฏกายต่อหน้าเธอ... (อ่านต่อ)

งานที่คุณร่วมทำได้

งานใหม่อื่น ๆ

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 178/2567 (พ.ศ. 2567) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2567 (พ.ศ. 2567)
ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2561)
ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 55 เรื่องอังกฤษเข้ามาขอทำสัญญาครั้งรัชชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2473) ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 21 เรื่องเจรจาความเมืองระหว่างไทยกับพม่า (พ.ศ. 2466) ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 16 พงษาวดารเมืองพระตะบอง (พ.ศ. 2462) ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 15 พงษาวดารเมืองพัทลุง (พ.ศ. 2462) อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม (พ.ศ. 2469) คำแนะนำการศึกษา เรื่อง ประวัติพระบรมมหาราชวัง (พ.ศ. 2505) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536 (พ.ศ. 2536)
ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2551)
ภาษาอื่น