วิกิซอร์ซ:นโยบายและแนวปฏิบัติ

วิกิซอร์ซ เป็นที่รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ทุกคนเป็นเจ้าของ และสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของผู้สนับสนุนทุกคน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ:

จุดมุ่งหมายของเรากับวิกิซอร์ซคือ เพื่อรวบรวมงานเขียนต้นฉบับเสรี
— อันที่จริงคือ เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้

นโยบายหลักแก้ไข

คุณไม่จำเป็นต้องอ่านนโยบายทั้งหมดของวิกิซอร์ซก่อนลงมือช่วยเหลือ เขียน หรือ แก้ไข อย่างไรก็ตาม นโยบายเหล่านี้มีความสำคัญเป็นพิเศษต่อโครงการ ถ้าคุณเข้าใจมันได้ยิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งดี:

  1. วิกิซอร์ซเป็นที่รวบรวมแหล่งข้อมูล เป้าหมายไม่ได้มีมากไปกว่านั้น เนื้อหาที่ไม่เป็นข้อความต้นฉบับจะต้องถูกย้ายไปยังโครงการอื่น (ดู อะไรที่ไม่ใช่วิกิซอร์ซ และ เงื่อนไขการเป็นสารานุกรม)
  2. ให้เกียรติผู้อื่น ผู้ที่ช่วยเขียนวิกิซอร์ซมาจากหลายที่ทั่วประเทศหรือแม้แต่ทั่วโลก ต่างอายุ ต่างพื้นฐานทางสังคม และต่างวัฒนธรรม ย่อมทำให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกัน การให้เกียรติและการยอมรับผู้อื่นเป็นกุญแจหลักที่จะทำให้การร่วมมือในการสร้างวิกิซอร์ซ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดู มารยาทในวิกิซอร์ซ)
  3. หลีกเลี่ยงความไม่เป็นกลาง บทความควรเขียนด้วยมุมมองที่เป็นกลาง โดยนำเสนอมุมมองต่อหัวข้อนั้น ทั้งข้อเท็จจริง และความคิดเห็น อย่างรอบด้าน เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของเสียงส่วนใหญ่
  4. อย่าละเมิดลิขสิทธิ์ วิกิซอร์ซเป็นสารานุกรมเสรี ที่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตใช้งานเอกสารเสรี GFDL ตามสัญญาฉบับล่าสุด[1] การส่งงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามา จะเป็นการทำลายเป้าหมายที่จะสร้างสารานุกรมที่ทุกคนมีอิสระในการเผยแพร่ และอาจสร้างปัญหาทางกฎหมายได้ (ดู ลิขสิทธิ์วิกิซอร์ซ และ เขียนให้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์)

บทสรุปอื่น ๆ เรื่องนโยบายสำคัญแก้ไข

บทสรุปแนวปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับนโยบายที่สำคัญ

นี่คือบทความตามลำดับที่แนะนำให้อ่าน

ทุกนโยบายและแนวปฏิบัติ จะพบได้ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งดังต่อไปนี้

นโยบายอื่นๆแก้ไข

เพิ่มเติมแก้ไข

ข้อควรระวังไม่ใช่นโยบายหลัก ถ้าปฏิบัติตามได้ก็เป็นการดี แต่ถ้าละเลยก็ไม่ได้ก่อความเสียหายมากนัก คุณสามารถละเลยได้ ถ้ามันเป็นอุปสรรคในการเขียนบทความของคุณ (เช่น คุณไม่มีพจนานุกรม หรือ คุณไม่มีความรู้ด้านหลักภาษาไทย เป็นต้น)

  • สะกดให้เหมือนต้นฉบับ แม้ว่าต้นฉบับจะสะกดผิด พิมพ์ตก พิมพ์เกิน หรือเป็นคำโบราณที่ไม่เหมือนปัจจุบันก็ตาม คุณสามารถใช้วงเล็บเหลี่ยมกำกับเพื่อแสดงคำที่ถูกต้องได้
  • ถ้าเนื้อหาใดถอดความเป็นตัวหนังสือไม่ได้ ก็ให้สแกน หรือวาดขึ้นมาใหม่ก็ได้ แล้วอัปโหลดภาพนั้นประกอบบทความ
  • พึงระลึกว่า บทความที่บันทึกไว้ คือบทความที่สามารถอ่านได้ เข้าใจ รู้เรื่อง มีใจความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง หากประสงค์จะเขียนบทความที่มีความยาวมาก อาจทยอยนำมาลงเป็นตอนๆ โดยที่แต่ละตอน ควรจะมีความสมบูรณ์ในตัวเอง สำหรับบทความแปล หากประสงค์ทยอยแปล ไม่ควรทิ้งภาษาต่างประเทศเอาไว้
  • หาก "มีความประสงค์" จะแปลบทความจากวิกิซอร์ซภาษาอื่น แต่ยังไม่มีเวลาแปล ไม่ควรจะคัดลอกบทความภาษาต่างประเทศมาทิ้งไว้ ควรรอจนกว่าจะได้แปลจนจบอย่างน้อยสักช่วงหนึ่งหรือตอนหนึ่งก่อน แต่หากต้องการโหลดภาพมาลงไว้ ก็สามารถทำได้
  • พึงระลึกว่าเนื้อหามีความสำคัญกว่ารูปแบบ ถ้าหากรูปแบบเป็นอุปสรรคต่อการเขียนเนื้อหา คุณสามารถละเลยรูปแบบได้ หมายความว่า ไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบให้สวยงามเหมือนต้นฉบับก็ได้
  • บทความส่วนมากในวิกิซอร์ซมักเป็นเอกเทศซึ่งกันและกัน คือเป็นงานเขียนคนละอย่าง จึงไม่ค่อยมีการเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นการจัดหมวดหมู่และการทำดัชนีจึงค่อนข้างสำคัญ