วิกิซอร์ซ:นโยบายชื่อผู้ใช้

เอกสารในหน้านี้คือนโยบายอย่างเป็นทางการบนวิกิซอร์ซ นโยบายได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้แก้ไขและถือเป็นมาตรฐานที่ทุกคนควรปฏิบัติตาม นอกเหนือจากการแก้ไขเล็กน้อย โปรดใช้หน้าอภิปรายเพื่อเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

ก่อนที่จะลงทะเบียนเขียนงานในวิกิซอร์ซ อย่างแรกสุดที่ต้องทำคือ คิดชื่อผู้ใช้ (username)

ชื่อผู้ใช้ ใช้ทำอะไร

ชื่อผู้ใช้ ใช้สำหรับแสดงตัวของคุณเองในการใช้งานในวิกิซอร์ซ โดยทุกๆครั้งที่มีการล็อกอิน การแก้ไขไม่ว่าหน้านี้ จะมีชื่อติดไว้เพื่อแสดงว่าคุณเป็นผู้แก้ไขบทความ โดยจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณในการเรียกดูในภายหลัง และเป็นประโยชน์กับทางชาววิกิซอร์ซผู้อื่น เมื่อต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความร่วมกัน

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนได้ โดยดูที่ วิกิซอร์ซ:เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ทางพวกเราชาววิกิซอร์ซไม่แนะนำให้ใช้หลายชื่อ ในการเขียนบทความ นอกจากคุณมีเหตุผลที่ดีรองรับ

การเลือกชื่อผู้ใช้

ชื่อที่ดีที่สุด คือชื่อที่สามารถแสดงตัวคุณ เช่นชื่อเล่น ฉายา หรือชื่อนามสกุลจริง โดยคุณมั่นใจว่า คุณสามารถคุยกับผู้อื่นภายใต้ชื่อผู้ใช้นี้ และในทางกลับกันชาววิกิซอร์ซผู้อื่นสามารถคุยกับคุณได้สะดวกใจภายใต้ชื่อนี้เช่นเดียวกัน

ชื่อบางชื่ออาจจะไม่เหมาะสมในการใช้งาน โดยผู้อื่นอาจจะรู้สึกเหมือนถูกดูถูกเมื่อได้อ่านบทความของคุณ ชื่อในส่วนด้านล่างนี้ เป็นชื่อที่ไม่แนะนำให้ใช้งาน ได้แก่ ชื่อเกี่ยวกับ การเมือง พรรคการเมือง ทหาร ตำรวจ ในชุมชนวิกิซอร์ซ การทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมั่นใจว่าคุณใช้ชื่อได้เหมาะสม

ชื่อจริง หรือ ฉายา

ทางวิกิซอร์ซไม่กำหนดชื่อในการใช้งาน โดยเปิดให้คุณสามารถเลือกชื่อได้เหมาะสม ข้อดีของการใช้ชื่อจริง คือบทความที่คุณเขียน หรือรูปภาพที่คุณถ่าย มา สามารถอ้างอิงเข้ากับชื่อจริงที่คุณให้ไว้ ถ้ามีผู้ที่ชื่นชอบในบทความหรือรูปภาพเหล่านี้ของคุณผ่านทางชื่อจริง อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้ฉายา หรือชื่อเล่นก็ได้

ชื่อที่ไม่เหมาะสม

ชื่อภายล่างนี้ คือชื่อที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน โดยจะมีการเปลี่ยน ลบ หรือบล็อกถ้ามีการสร้างขึ้นมา

ชื่อที่สามารถก่อให้เกิดความสับสนต่อการใช้งาน เช่น "แอดมิน" "ผู้ดูแลระบบ" หรือ "วิกิซอร์ซ" รวมถึงชื่อที่รวมถึงคำสั่งต่างๆ ภายในตัวโปรแกรมเช่น ล็อกอิน อัปเดต เซฟ

ชื่อที่มีแนวโน้มว่าร้ายผู้อื่น เช่น ชื่อที่เกี่ยวข้อง กับ เชื้อชาติ ศาสนา ความตาย คำหยาบ ความรุนแรง เรื่องทางเพศ รวมถึงการใช้คำเหล่านี้ในภาษาอื่น และ การพิมพ์คำเหล่านี้ในคีย์บอร์ดภาษาอื่น เช่น "วิกิซอร์ซ" เป็น ";bdb:viN:"

การตัดสินว่าชื่อเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ตัดสินโดยผู้ที่รู้สึกว่าโดนว่าร้าย "ไม่ได้ตัดสินโดยผู้ตั้งชื่อ"

ลายเซ็น

กฎเหล่านี้รวมไปถึงการใช้ลายเซ็นในการตั้งค่าในหน้า การตั้งค่า

การเปลี่ยนชื่อที่ไม่เหมาะสม

ถ้ามีผู้ใช้อื่นได้ร้องเรียนการใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะทางหน้าพูดคุย หรือแจ้งสู่ผู้ดูแลระบบโดยตรง ชื่อที่ไม่เหมาะสมจะมีการแจ้งสู่เจ้าของชื่อ และถ้ายังไม่มีการพูดคุยหรือตอบกลับภายในเวลา ชื่อนั้นจะถูกเปลี่ยนหรือลบทันที