วิกิซอร์ซ:เว็บย่อ

เว็บย่อ
รายชื่อของเว็บย่อวิกิซอร์ซที่สามารถดูได้ที่ วิกิซอร์ซ:เว็บย่อ

เว็บย่อวิกิซอร์ซคืออะไรแก้ไข

"เว็บย่อ" ในวิกิซอร์ซคือหน้าเปลี่ยนทางลักษณะพิเศษ (ดู วิธีใช้:การเปลี่ยนทาง) ซึ่งสามารถนำไปใช้กับหน้าที่อ้างอิงถึงโครงการวิกิซอร์ซได้เร็วขึ้น

นโยบายเว็บย่อวิกิซอร์ซแก้ไข

สงวนไว้สำหรับหน้าที่อ้างอิงโครงการวิกิซอร์ซ (WS: เนมสเปซ) เท่านั้น

การเพิ่มกล่องลิงก์เว็บย่อแก้ไข

กล่องลิงก์เว็บย่อถูกเพิ่มเข้าไปในหน้าที่ใช้ฟิลด์ shortcut ในแม่แบบ {{หัวเรื่องสารบบ}} หรือ {{หัวเรื่อง}} ต่อไปนี้เป็นรหัสที่ใช้ในการสร้างเว็บย่อไปยังหน้านี้:

{{หัวเรื่องสารบบ
 | shortcut = [[WS:SHORT]]
 | notes    = รายชื่อของเว็บย่อวิกิซอร์ซที่สามารถดูได้ที่ [[วิกิซอร์ซ:เว็บย่อ]]
}}