แม่แบบ:หัวเรื่อง

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์

แก้ไข

ใช้สร้างหัวเรื่องในหน้าหลัก

วิธีใช้

แก้ไข

ใช้โค้ดตามนี้ (ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้) แล้วกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไป ช่องใดที่ไม่ได้ใช้ จะปล่อยว่างไว้หรือจะลบทิ้งก็ได้ เว้นแต่เป็นช่องในกลุ่ม "ข้อมูลหลัก" ห้ามลบทิ้งเป็นอันขาด เพราะจะทำให้แม่แบบพัง และจะทำให้บริหารจัดการด้วยบอต (bot) ยาก

ภาษาไทย

แก้ไข
{{หัวเรื่อง
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| ชื่อ = 
| ปี = 
| ผู้สร้างสรรค์ = 
| บรรณาธิการ = 
| ผู้แปล = 
| ส่วน = 
| ผู้มีส่วนร่วม = 
| ก่อนหน้า = 
| ถัดไป = 
| หมายเหตุ = 
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| หมวดหมู่ = 
| แก้กำกวม = 
| รุ่น = 
| สถานีย่อย = 
| ผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง = 
| วิกิพีเดีย = 
| คอมมอนส์ = 
| หมวดหมู่คอมมอนส์ = 
| วิกิคำคม = 
| วิกิข่าว = 
| วิกิพจนานุกรม = 
| วิกิตำรา = 
| วิกิห้องสมุด = 
| วิกิสนเทศ = 
| วิกิท่องเที่ยว = 
| วิกิวิทยาลัย = 
| วิกิสปีชีส์ = 
| เมทา = 
}}

ภาษาอังกฤษ

แก้ไข
{{header
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| title = 
| year = 
| author = 
| editor = 
| translator = 
| section = 
| contributor = 
| previous = 
| next = 
| notes = 
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| categories = 
| disambiguation = 
| edition = 
| portal = 
| related_author = 
| wikipedia = 
| commons = 
| commonscat = 
| wikiquote = 
| wikinews = 
| wiktionary = 
| wikibooks = 
| wikilivres = 
| wikidata = 
| wikivoyage = 
| wikiversity = 
| wikispecies = 
| meta = 
}}

คำอธิบาย

แก้ไข
ช่องข้อมูล (พารามิเตอร์) คำอธิบาย
อังกฤษ ไทย
ปัจจุบัน เก่า
ข้อมูลหลัก
title ชื่อ ชื่อเรื่อง
 • ใส่ชื่อของงาน
 • ถ้าไม่ใส่ จะขึ้น "ไม่มีชื่อ" โดยอัตโนมัติ
year ปี
 • ใส่ปีที่งานนั้นสร้างสรรค์ขึ้น
 • ให้ใช้เลขอารบิกเท่านั้น
 • จะแสดงศักราชเป็น "พ.ศ." โดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการศักราชอื่น (เช่น ค.ศ., จ.ศ., ร.ศ. ฯลฯ) ให้เพิ่มช่อง | era = หรือ | ศักราช = เข้าไป แล้วค่อยกรอกชื่อศักราชที่ต้องการ
 • ถ้าต้องการแสดงเป็นอย่างอื่นนอกจากปี เช่น เป็นทศวรรษ หรือศตวรรษ ให้ใส่ | override_year = หรือ | เขียนทับปี = ลงไปในช่องนี้ แล้วค่อยกรอกข้อมูลที่ต้องการ เช่น
  | year = | override_year = คริสต์ศตวรรษที่ 17 หรือ
  | ปี = | เขียนทับปี = พุทธศตวรรษที่ 20
author ผู้สร้างสรรค์
 • ผู้แต่ง
 • พระนิพนธ์
 • พระราชนิพนธ์
 • ใส่ชื่อผู้สร้างสรรค์งานนั้น ถ้ามี
 • "ผู้สร้างสรรค์" ในที่นี้หมายความว่า ผู้ทำหรือก่อให้เกิดงานนั้นขึ้น เช่น ผู้แต่ง, ผู้เขียน, ผู้ประพันธ์, ผู้ร้อยกรอง ฯลฯ
 • จะสร้างลิงก์ไปยังหน้าของผู้สร้างสรรค์คนนั้นโดยอัตโนมัติ
 • ถ้าไม่ต้องการให้ลิงก์ ให้ใส่ | override_author = หรือ | เขียนทับผู้สร้างสรรค์ = ลงไปในช่องนี้ แล้วค่อยกรอกข้อมูล เช่น
  | author = | override_author = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ
  | ผู้สร้างสรรค์ = | เขียนทับผู้สร้างสรรค์ = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
 • ถ้ามีหลายคน ให้ใส่ | override_author = หรือ | เขียนทับผู้สร้างสรรค์ = ลงไปในช่องนี้ แล้วกรอกชื่อลงไป
  • ถ้าต้องการให้ลิงก์ ก็ทำลิงก์ เช่น
   | author = | override_author = [[ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]] และ [[ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] หรือ
   | ผู้สร้างสรรค์ = | เขียนทับผู้สร้างสรรค์ = [[ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]] และ [[ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]
  • ถ้าไม่ต้องการให้ลิงก์ ก็เขียนแต่ชื่อเปล่า ๆ เช่น
   | author = | override_author = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หรือ
   | ผู้สร้างสรรค์ = | เขียนทับผู้สร้างสรรค์ = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
editor บรรณาธิการ
 • ใส่ชื่อบรรณาธิการ ถ้ามี
 • จะสร้างลิงก์ไปยังหน้าของบรรณาธิการคนนั้นโดยอัตโนมัติ
 • ถ้าไม่ต้องการให้ลิงก์ หรือถ้ามีหลายคน ให้ทำอย่างเดียวกับกรณี author หรือ ผู้สร้างสรรค์ ข้างต้นนั้น โดยเปลี่ยนคำว่า "author" เป็น "editor" หรือเปลี่ยนคำว่า "ผู้สร้างสรรค์" เป็น "บรรณาธิการ"
translator ผู้แปล
 • ใส่ชื่อผู้แปล ถ้ามี
 • จะสร้างลิงก์ไปยังหน้าของผู้แปลคนนั้นโดยอัตโนมัติ
 • ถ้าไม่ต้องการให้ลิงก์ หรือถ้ามีหลายคน ให้ทำอย่างเดียวกับกรณี author หรือ ผู้สร้างสรรค์ ข้างต้นนั้น โดยเปลี่ยนคำว่า "author" เป็น "translator" หรือเปลี่ยนคำว่า "ผู้สร้างสรรค์" เป็น "ผู้แปล"
section ส่วน ชื่อเรื่องย่อย ถ้าหน้านั้นเป็นส่วนย่อยของหน้าที่ใหญ่กว่า (เช่น เป็น บทหนึ่ง, ภาคหนึ่ง, หรือส่วนหนึ่ง) ให้ใส่ชื่อส่วนย่อยนั้น
contributor ผู้มีส่วนร่วม
 • ใส่ชื่อผู้มีส่วนร่วมคนอื่น ๆ ในส่วนย่อยนั้น ถ้ามี เช่น ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจแก้, ฯลฯ
 • จะสร้างลิงก์ไปยังหน้าของผู้มีส่วนร่วมคนนั้นโดยอัตโนมัติ
 • จะแสดงผลต่อเมื่อกรอกช่อง "section" หรือ "ส่วน" หรือ "ชื่อเรื่องย่อย" เท่านั้น
 • ถ้าไม่ต้องการให้ลิงก์ หรือถ้ามีหลายคน ให้ทำอย่างเดียวกับกรณี author หรือ ผู้สร้างสรรค์ ข้างต้นนั้น โดยเปลี่ยนคำว่า "author" เป็น "contributor" หรือเปลี่ยนคำว่า "ผู้สร้างสรรค์" เป็น "ผู้มีส่วนร่วม"
previous ก่อนหน้า
 • ก่อนหน้า
 • เรื่องก่อนหน้า
ใส่ลิงก์ไปยังหน้าอื่นซึ่งอยู่ในลำดับก่อนงานนี้ ถ้ามี
next ถัดไป
 • ถัดไป
 • เรื่องถัดไป
ใส่ลิงก์ไปยังหน้าอื่นซึ่งอยู่ในลำดับถัดจากงานนี้ ถ้ามี
notes หมายเหตุ หมายเหตุ ใส่หมายเหตุเกี่ยวกับงาน ถ้ามี
ข้อมูลย่อย
categories หมวดหมู่
 • ใส่ชื่อหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี
 • ถ้ามีหลายหมวดหมู่ ให้คั่นแต่ละหมวดหมู่ด้วยเครื่องหมายทับ (/)
disambiguation แก้กำกวม ใส่ชื่อของหน้าแก้ความกำกวมที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี
edition รุ่น ถ้ามีการลงข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้นไว้ในหน้าพูดคุย ให้ว่า "yes" เช่น edition = yes หรือ รุ่น = yes
wikipedia วิกิพีเดีย ใส่ชื่อของบทความที่เกี่ยวข้องในวิกิพีเดีย ถ้ามี
commons คอมมอนส์ ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในคอมมอนส์ ถ้ามี
commonscat หมวดหมู่คอมมอนส์ ใส่ชื่อของหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องในคอมมอนส์ ถ้ามี
wikiquote วิกิตำรา ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิตำรา ถ้ามี
wikinews วิกิข่าว ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิข่าว ถ้ามี
wiktionary วิกิพจนานุกรม ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิพจนานุกรม ถ้ามี
wikibooks วิกิตำรา ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิตำรา ถ้ามี
wikilivres วิกิห้องสมุด ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิห้องสมุด ถ้ามี
wikidata วิกิสนเทศ ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิสนเทศ ถ้ามี
wikivoyage วิกิท่องเที่ยว ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิท่องเที่ยว ถ้ามี
wikiversity วิกิวิทยาลัย ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิวิทยาลัย ถ้ามี
wikispecies วิกิสปีชีส์ ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในวิกิสปีชีส์ ถ้ามี
meta เมทา ใส่ชื่อของหน้าที่เกี่ยวข้องในเมทา ถ้ามี

ตัวอย่าง

แก้ไข

ตัวอย่างที่ 1

แก้ไข
โค้ด
{{หัวเรื่อง
| ชื่อ = กามนิต
| ผู้สร้างสรรค์ = จอห์น อี. โลจี
| ผู้แปล = เสฐียรโกเศศ–นาคะประทีป
| วิกิพีเดีย = กามนิต
| หมายเหตุ = คัดจาก: จอห์น อี. โลจี. (๒๕๒๐). ''กามนิต The Pilgrim Kamanita'' (เสฐียรโกเศศ–นาคะประทีป, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม. (ต้นฉบับพิมพ์ ค.ศ. ๑๙๑๒).
}}
แสดงผลดังนี้

ตัวอย่างที่ 2

แก้ไข
โค้ด
{{header
| title = พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔
| author = เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)
| editor = | override_editor = [[ผู้สร้างสรรค์:นุชนารถ กิจงาม|]] และ [[ผู้สร้างสรรค์:อรวรรณ ทรัพย์พลอย|]]
| section = บทที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๙๔
| next = [[พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔/บทที่ ๒|บทที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๙๕]]
| notes = คัดจาก: เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค). (๒๕๔๘). ''พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔''. (พิมพ์ครั้งที่ ๖). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. ISBN 9149528115. หน้า ๑–๖๒.
}}
แสดงผลดังนี้