งานแปลที่เพิ่มเข้ามาใหม่
รายการงานแปลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ และเป็นงานที่แปลเสร็จแล้ว

พ.ศ. 2563

แก้ไข
 1. ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง (พ.ศ. 2334)
  โดย สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ, แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
 2. พระราชสารถึงสมัชชาแห่งชาติ ลงวันที่ 13 กันยายน 1791 (พ.ศ. 2334)
  โดย พระเจ้าหลุยส์ที่ 16, แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
 3. พระราชดำรัสต่อสมัชชาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 1791 (พ.ศ. 2334)
  โดย พระเจ้าหลุยส์ที่ 16, แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
 4. กฎหมาย ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1878 (พ.ศ. 2421)
  แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
 5. กฎหมาย ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1849 (พ.ศ. 2392)
  แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
 6. กฎอัยการศึก ลงวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332)
  แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
 7. แถลงการณ์ร่วมไทย–กัมพูชา ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)
  โดย รัฐบาลกัมพูชา, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 8. เอกสารโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์จิตวิทยา (พ.ศ. 2496)
  โดย สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สหรัฐ), แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 9. โทรเลข 28513 จากสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพมหานครถึงกระทรวงการต่างประเทศ 14 ตุลาคม 1976 (พ.ศ. 2519)
 10. ประชาธิปไตยในสยาม (ราว พ.ศ. 2470)
 11. ย่อรายวันสำหรับประธานาธิบดี 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517)
  โดย สำนักข่าวกรองกลาง, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 12. พระราชบันทึก ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
 13. เค้าโครงร่างเบื้องต้น (พ.ศ. 2469)
 14. ปัญหาของสยาม (พ.ศ. 2469)
 15. พระบันทึก ลงวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
 16. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสตีเวนส์และพระยาศรีวิสารวาจา (พ.ศ. 2474)

พ.ศ. 2564

แก้ไข
 1. ที่มาแห่งกฎหมายโบราณของสยาม (ค.ศ. 1905)
 2. โดนจับ (พ.ศ. 2452)
  โดย แอมโบรส เบียร์ซ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 3. ป้ามาร์ทา (พ.ศ. 2450)
  โดย แบร์รี เพน, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 4. คำประกาศอิสรภาพสหรัฐ (พ.ศ. 2319)
  โดย สหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 5. บัญญัติสิทธิสหรัฐ (พ.ศ. 2332)
  โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 6. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2336)
  โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 7. เจ้าหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์เตือนเรื่องความทะเยอทะยานของสนธิและความอ่อนแอของสุรยุทธ์ (พ.ศ. 2550)
  โดย ราล์ฟ แอล. บอยซ์, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 8. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2346)
  โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 9. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2407)
  โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 10. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2411)
  โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 11. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 19 (พ.ศ. 2462)
  โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 12. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 22 (พ.ศ. 2490)
  โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 13. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 26 (พ.ศ. 2514)
  โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ

พ.ศ. 2565

แก้ไข
 1. อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ (พ.ศ. 2418)
  แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 2. แรงงานรับจ้างและทุน (ค.ศ. 1847)
  โดย คาร์ล มาคส์, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 3. เจ้าชายกบ (พ.ศ. 2417)
  โดย พี่น้องกริมม์, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 4. โฉมงามกับอสูร (พ.ศ. 2417)
  โดย กราบรีแยล-ซูซาน เดอ วีย์เนิฟ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 5. หนูน้อยหมวกแดง (ค.ศ. 1697)
  โดย ชาร์ล แปโร, แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
 6. หนังสือฝากนายสีโหม้ไปถึงแหม่มฌีก (ค.ศ. 1898)
  โดย สีโหม้ วิชัย, แปลจากภาษาล้านนา โดย วิกิซอร์ซ
 7. ค่าจ้าง ราคา และกำไร (ค.ศ. 1865)
  โดย คาร์ล มาคส์, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 8. เรื่องคุณเจเรมีนักตกปลา (ค.ศ. 1906)
  โดย เบียทริกซ์ พอตเทอร์, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 9. ซินเดอเรลลา หรือรองเท้าแก้วใบน้อย (ค.ศ. 1865)
  โดย พี่น้องดีเอล, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
 10. รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญ (ค.ศ. 1793)
  โดย ที่ประชุมแห่งชาติ, แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ

พ.ศ. 2566

แก้ไข
 1. ว่าด้วยเสน่ห์ยาแฝดซึ่งชาวสยามรู้จักในนามน้ำมันพราย (พ.ศ. 2481)
 2. คำประกาศอิสรภาพ กระทำในสภาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1776 (ค.ศ. 1907)
  โดย สหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ

พ.ศ. 2567

แก้ไข