ผู้สร้างสรรค์:พระยามหิธรมนูปกรณ์โกศลคุณ (โทกิจิ มาซาโอะ)

มหิธรมนูปกรณ์โกศลคุณ (โทกิจิ มาซาโอะ), พระยา
(พ.ศ. 2414–2464)
นักกฎหมายชาวญี่ปุ่นในประเทศสยาม
พระยามหิธรมนูปกรณ์โกศลคุณ (โทกิจิ มาซาโอะ)

งานแก้ไข

 

งานบางงานหรือทุกงานของผู้สร้างสรรค์คนนี้เป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เพราะผู้สร้างสรรค์ได้เผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1926


ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายใน ค.ศ. 1921 ดังนั้น งานของผู้สร้างสรรค์คนนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในประเทศหรือพื้นที่ที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ 99 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย หรือสั้นกว่านั้น นอกจากนี้ งานของผู้สร้างสรรค์คนนี้อาจเป็นสาธารณสมบัติในประเทศหรือพื้นที่ที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานท้องถิ่นไว้ยาวนานกว่านั้น แต่ใช้หลักเวลาสั้นกว่าสำหรับงานจากต่างแดนด้วย