งานแปล:รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791)/พระราชดำรัส

รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791), แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
พระราชดำรัสต่อสมัชชาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 1791โดย พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
D i s c o u r s
du roi,
a L'Assemblée nationale.
Le 14 septembre 1791.
พ ร ะ ร า ช ดํ า รั ส
ของพระมหากษัตริย์
ต่อสมัชชาแห่งชาติ
วันที่ 14 กันยายน 1791
Messieurs, ท่านทั้งหลาย
Je viens consacrer ici solemnellement l'acceptation que j'ai donnée à l'acte constitutionnel. En conséquence je jure d'être fidele à la nation et à la loi; d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, et à faire exécuter les loix. Puisse cette grande et mémorable époque être celle du rétablissement de la paix, de l'union, et devenir le gage du bonheur du peuple et de la prospérité de l'empire! ข้ามาเพื่อกระทำให้คำยอมรับที่ข้าได้ให้ไว้แก่ตราสารรัฐธรรมนูญเกิดความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพิธีการ ณ ที่นี้ เพราะเหตุนี้ ข้าขอสาบานว่า จะซื่อตรงต่อชาติและต่อกฎหมาย จะใช้อำนาจทั้งหลายที่ข้าได้รับมอบหมายมาเพื่อธำรงรักษารัฐธรรมนูญซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติตราขึ้น และจะจัดให้กฎหมายได้รับการดำเนินการ ขอให้กาลสมัยอันยิ่งใหญ่และชวนจดจำครั้งนี้ จงเป็นยุคที่สันติสุขสามัคคีจะฟื้นคืน และกลายเป็นเครื่องยืนยันถึงความผาสุกของปวงประชาและความเจริญวัฒนาของจักรวรรดิ!
Réponse du Président.
คำกราบทูลตอบของประธาน
De longs abus qui avoient triomphé des bonnes intentions des meilleurs rois, et qui auroient bravé sans cesse l'autorité du trône, opprimoient la France. ฝรั่งเศสเป็นทุกข์ร้อนด้วยความฟอนเฟะมานาน ซึ่งได้กระทำให้น้ำพระทัยอันดีงามของพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐทั้งหลายต้องยอมสยบ และซึ่งคงจะได้ทำให้เดชานุภาพของราชบัลลังก์ถูกท้าทายไม่รู้จบ
Dépositaire du vœu, des droits et de la puissance du peuple, l'Assemblée nationale a rétabli, par la destruction de tous les abus, les solides bases de la prospérité publique. Sire, ce que cette assemblée a décrété, l'adhésion nationale le ratifie: l'exécution la plus complette dans toutes les parties de l'empire atteste l'assentiment général; il déconcerte les projets impuissans de ceux que le mécontentement aveugla trop long-temps sur leurs propres intérêts; il promet à Votre Majesté qu'elle ne voudra plus en vain le bonheur des Français. สมัชชาแห่งชาติ ผู้รับฝากเจตจำนง สิทธิ และอำนาจของประชาชนเอาไว้ ได้ฟื้นฟูรากฐานอันมั่นคงแห่งความรุ่งเรืองสาธารณะ โดยขจัดสิ่งมิดีมิชอบไปสิ้นแล้ว ฝ่าพระบาท สิ่งใดที่สมัชชานี้ได้ตราขึ้นไว้ สิ่งนั้นก็เป็นที่รับรองด้วยความเลื่อมใสในระดับชาติ การที่สิ่งเหล่านั้นได้รับการดำเนินตามอย่างสมบูรณ์ที่สุดในทุกภาคส่วนของจักรวรรดิ ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความยินยอมพร้อมใจทั่วกันอยู่นั่นเอง สิ่งนั้นได้สลายแผนการอันไร้ผลของคนผู้ถูกโทสะบังตาจนมืดมัวไปกับประโยชน์ส่วนตัวมาช้านาน สิ่งนั้นเป็นคำมั่นต่อพระองค์ว่า การมุ่งหวังถึงความผาสุกของชาวฝรั่งเศสนั้นจะไม่เป็นเรื่องป่วยการเปล่าอีก
L'Assemblée nationale n'a plus rien à désirer en ce jour à jamais mémorable, où vous consommez dans son sein, par le plus solemnel engagement, l'acceptation de la royauté constitutionnelle. C'est l'attachement des Français, c'est leur confiance qui vous déferent ce titre respectable et pur à la plus belle couronne de l'univers; et ce qui vous la garantit, Sire, c'est l'impérissable autorité d'une Constitution librement décrétée; c'est la force invincible d'un peuple qui s'est senti digne de la liberté; c'est le besoin qu'une aussi grande nation aura toujours de la monarchie héréditaire. ณ วันอันควรคู่อยู่ในความทรงจำไปชั่วนิรันดร์นี้ ในเมื่อพระองค์ได้ทรงกระทำให้การยอมรับจะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเสร็จสมบูรณ์[1] ด้วยการผูกมัดพระองค์อย่างเต็มพิธีการในท่ามกลางเราแล้ว สมัชชาแห่งชาติก็ไม่มีสิ่งใดจะให้ปรารถนาอีก เป็นความยึดมั่นของชาวฝรั่งเศส เป็นความเชื่อมั่นของชาวฝรั่งเศส ที่นำพระอิสริยยศอันหมดจดควรคารวะ ตลอดจนพระมงกุฎสุดวิจิตรในจักรวาล มาสู่พระองค์ แล้วสิ่งใดเล่าจะรับประกันพระองค์ในเรื่องเช่นว่า ฝ่าพระบาท ถ้ามิใช่อำนาจอันยั่งยืนของรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นอย่างเสรี นี่แหละขุมกำลังอันพังทลายมิได้ของผองชนผู้รู้สึกว่าตนควรค่าแก่เสรีภาพ นี่แหละสิ่งที่จำจะต้องมีเสมอไปสำหรับราชาธิปไตยแบบสืบตระกูลในชาติอันใหญ่ยิ่ง
Quand Votre Majesté, attendant de l'expérience les lumieres qu'elle va répandre sur les résultatspratiques de la Constitution, promet de la maintenir au dedans, et de la défendre contre les attaques du dehors; la nation, se reposant et sur la justice de ses droits, et sur le sentiment de sa force et de son courage, et sur la loyauté de votre coopération, ne peut connoître au dehors aucun sujet d'alarmes, et va concourir, par sa tranquille confiance, au prompt succès de son gouvernement intérieur. เมื่อพระองค์ทรงให้คำมั่นว่า จะทรงธำรงรักษารัฐธรรมนูญไว้ภายใน และทรงป้องกันรัฐธรรมนูญให้พ้นภัยจากภายนอก โดยหมายพระทัยจะได้เห็นแสงเรืองรองที่จะสาดส่องลงมายังผลลัพธ์ของรัฐธรรมนูญที่ใช้การได้จริงแล้วไซร้ ชาติ ซึ่งดำรงอยู่ด้วยความเป็นธรรมในกฎหมายของชาติก็ดี ความรับรู้ได้ถึงกำลังอำนาจและความอาจหาญของชาติก็ดี ความร่วมมือกันโดยซื่อตรงของพวกเราก็ดี ก็จะมิได้รู้สึกถึงเหตุเภทภัยจากภายนอก และจะได้มีส่วนช่วยให้การปกครองภายในสำเร็จเสร็จผลโดยเร็วผ่านความไว้วางใจอย่างไร้กังวลในชาติ
Qu'elle doit être grande à nos yeux, Sire, chere à nos cœurs, et qu'elle sera sublime dans notre histoire, l'époque de cette régénération qui donne à la France des citoyens, aux Français une patire, à vous, comme roi, un nouveau titre de grandeur et de gloire; à vous encore, comme homme, une nouvelle source de jouissances, et de nouvelles sensations de bonheur! ฝ่าพระบาท ยุคสมัยของคนรุ่นเรานี้ ซึ่งยังพลเมืองให้เกิดมีแก่ฝรั่งเศส ประทานปิตุประเทศต่อชาวฝรั่งเศส ถวายพระยศใหม่อันวิเศษรุ่งเรืองแด่พระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นขัตติยะ และซ้ำจะมอบแหล่งความปีติแห่งใหม่กับการได้สัมผัสความยินดีแบบใหม่ให้แก่พระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์ จะต้องเป็นกาลสมัยอันสุดยิ่งใหญ่ในสายพระเนตร พิเศษต่อหัวจิตหัวใจของเราทั้งผอง และเลอเลิศในครรลองประวัติศาสตร์เรา!
F I N.
อ ว ส า น

เชิงอรรถของวิกิซอร์ซแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข

  1. cnrtl (2012) ว่า คำกริยา "consommer" หมายถึง ใช้สอยหรือดูดซึมบางสิ่งเพื่อสิ่งนั้นได้ทำหน้าที่ (utiliser, absorber quelque chose pour son fonctionnement) กล่าวคือ หมายความว่า อุปโภค หรือบริโภค และในทางวรรณคดี หมายถึง นำพาบางสิ่งไปสู่ความบริบูรณ์ (amener une chose à son terme) กล่าวคือ หมายความว่า ทำให้บริบูรณ์ ทำให้สมบูรณ์ ทำให้เต็ม หรือเติมเต็ม

อ้างอิงแก้ไข