ผู้สร้างสรรค์:พระเจ้าหลุยส์ที่ 16

หลุยส์ที่ 16, พระเจ้า
(ค.ศ. 1754–1793)
(Louis XVI) พระมหากษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส

งานแก้ไข

  1. "พระราชดำรัสต่อสมัชชาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 1791", ใน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791), แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
  2. "พระราชสารถึงสมัชชาแห่งชาติ ลงวันที่ 13 กันยายน 1791", ใน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791), แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ


 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก เนื่องจากเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1927 หรือผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายมาแล้วอย่างน้อย 100 ปี ส่วนคำแปล ฉบับแก้ไขปรับปรุงภายหลัง หรืองานที่เผยแพร่ภายหลังผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย อาจยังมีลิขสิทธิ์อยู่ในบางประเทศหรือพื้นที่ ขึ้นอยู่กับว่าเผยแพร่มาแล้วยาวนานเท่าไร