ผู้สร้างสรรค์:พระเจ้าหลุยส์ที่ 16

หลุยส์ที่ 16, พระเจ้า
(ค.ศ. 1754–1793)
(Louis XVI) พระมหากษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16

งาน แก้ไข


 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก เนื่องจากเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1928 หรือผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายมาแล้วอย่างน้อย 100 ปี ส่วนคำแปล ฉบับแก้ไขปรับปรุงภายหลัง หรืองานที่เผยแพร่ภายหลังผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย อาจยังมีลิขสิทธิ์อยู่ในบางประเทศหรือพื้นที่ ขึ้นอยู่กับว่าเผยแพร่มาแล้วยาวนานเท่าไร